ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОТВОРИО ВРАТА ИНКЛУЗИВНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Odsečak zgrade fakulteta iznad vrata, gde piše "Filološki fakultet" i adresa "Studentski trg br.3".

Филолошки факултет један је од факултета Универзитета у Београду на ком има највише студената са различитим облицима хендикепа.

Управа факултета, професори и запослени у студентским службама дуги  низ година укључени су у проналажење решења за превазилажење тешкоћа с којима се студенти са хендикепом суочавају. Желећи да се на систематчан начин посвети овој сложеној и важној теми Филолошки факултет Универзитета у Београду формирао је Тим за додатну образовну подршку студентима (ДОПС).  Задатак тима је рад на превазилажењу физичких, комуникацијских и социјалних препрека у образовном процесу на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Тим чине:

 1. др Маја Савић – доцент и координатор Тима
 2. др Добринка Kузмановић – доцент
 3. др Наталија Панић Церовски – ванредни професор
 4. др Ана Ђорђевић – доцент
 5. Марко Божовић – секретар Центра за студије Азије
 6. Марија Благојевић – самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
 7. Љупка Михајловскс – директорка Центра за студенте са хендикепом
 8. Kоста Болић – студент, председник Студентског парламента
 9. Тања Малетић – студенткиња, представница студената са хендикепом

Универзитетски центар за студенте са хендикепом позива и остале факултете у саставу Универзитета у Београду да формирају сличне тимове како бисмо координирано и системски радила на унапређењу положаја студената са хендикепом, као и јачању компетенција професора и административног особља за рад са осетљивим друштвеним групама.

Упис особа са инвалидитетом

Ректорат Универзитета у Београду

Упис особа са инвалидитетом врши се у складу са актуелним Општим условима конкурса за упис студената на основне академске и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2020/2021. годину.

УПИС У ПРВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА

Особе са инвалидитетом могу се уписати у прву школску годину основних и интегрисаних студија на Универзитету у Београду и факултетима у његовом саставу кроз Програм афирмативне мере за упис особа са инвалидитетом који доноси Влада Републике Србије.

УПИС У НАРЕДНЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА

Студенти који у прву школску годину основних и интегрисаних студија на Универзитету у Београду и факултетима у његовом саставу нису уписани кроз Програм афирмативне мере, а код којих је након оствареног уписа наступио инвалидитет, могу да остваре право на упис у наредне школске године основних и интегрисаних студија као особе са инвалидитетом, а у складу са Правилником о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом.

Једном утврђено право на упис особа са инвалидитетом важи за све следеће уписе у наредне школске године основних и интегрисаних студија на Универзитету.

ПОСТУПАК И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Особа која жели да се упише кроз наведени Програм афирмативне мере приликом конкурисања за упис на жељени студијски програм подноси, поред обавезне конкурсне документације и решење ректора Универзитета о утврђивању права на упис применом афирмативне мере за особе са инвалидитетом.

Захтев за утврђивање права на упис у прву школску годину основних и интегрисаних студија на Универзитету применом афирмативне мере регулисан је Правилником о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом и спроводи га Комисија за утврђивање права на упис особа са инвалидитетом.

Захтев за утврђивање права на упис особа са инвалидитетом се подноси Универзитетскoм центру за студенте са хендикепом, на прописаном обрасцу, у папирној или електронској форми.

Уз захтев се прилаже фотокопија једног од следећих докумената:

• решење надлежног органа о постојању телесног оштећења;

• решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ;

• мишљење Интерресорне комисије.

Уколико кандидат не поседује горе наведена документа, уз захтев прилаже медицинску документацију о постојању инвалидитета. Медицинска докуметација мора бити издата од стране надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. У сврху правилног вођења поступка и одлучивања о захтеву, од кандидата може да буде затражена и додатна документација.

Поступак се спроводи без новчане накнаде.

РОКОВИ

Уколико се поступак покреће ради утврђивања права на упис у прву школску годину основних и интегрисаних студија на Универзитету применом афирмативне мере, захтев са прописаном документацијом подноси се од 10. маја до 1. јуна 2020. године.

Уколико се поступак покреће ради утврђивања права на упис особа са инвалидитетом у наредне школске године основних и интегрисаних студија на Универзитету, захтев са прописаном документацијом подноси се од 20. августа до 1. септембра текуће школске године.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета. Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

КОНТАКТ

За све додатне информације кандидати се могу обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs

Центар се налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра бр. 71.

НАПОМЕНА

У складу са предузимањем свих неоходних мера предострожности и опреза поводом вируса COVID-19, молимо Вас да документацију стриктно прослеђујете електронским путем, на мејл адресу ucsh@rect.bg.ac.rs. Сви заинтересовани кандидати биће правовремено обавештени уколико дође до неких промена у процесу подношења документације.

Хвала на разумевању!

Бесплатно учлањење у библиотеку

Čitaonica u biblioteci "Svetozar Marković" iz ptičje perspektive.

Обавештавамо вас да сви студенти и све студенткиње са хендикепом могу бесплатно да се учлане у Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“. За учлањење је потребно донети личну карту, индекс и фотографију димензије као за личну карту (3 x 3,5цм).

У библиотеци вам је на располагању и бесплатно коришћење робот-скенера најновије генерације, који се користи у сврхе креирања приступачне литературе у електронском формату. Робот скенер је на располагању свим корисницима са тешкоћама у читању.

Бесплатно скенирање литературе

Osvetljen skener sa otvorenom knjigom u sredini.

Студенти и студенткиње са хендикепом имају право да полажу испите на прилагођен начин, у складу са својим могућностима. Тим поводом вас обавештавамо да студенти и студенткиње са хендикепом имају могућност бесплатног коришћења робот-скенера, којим се дигитализује литература за особе са оштећењем вида и другим тешкоћама у читању, а који користе говорни програм за читање.

За коришћење робот-скенера потребно је учланити се у Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“.

При учлањењу у Библиотеку студенти су ослобођени плаћања чланарине.

Уколико је студенту или студенткињи потребно прилагођавање (скенирање) литературе, могу да се обрате Универзитетском центру за студенте са хендикепом или директно колегама из Центра за дигитализацију Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ путем мејла:

Видео преузет са сајта РТС-а.

ОТВОРЕН ПОЗИВ ЗА ПРОГРАМ ВРШЊАЧКЕ ПОДРШКЕ

Ispružene ruke na gornjem delu vizuala sa belom pozadinom.

Програм вршњачке подршке настао је школске 2018/19. године, као иницијатива за подстицање активног учествовања колега и колегиница са хендикепом у академском животу и упознавање са основним појмовима концепта људских права и хендикепа.
Обавештавамо вас да и ове године можете да се пријавите као корисници/це и волонтери/ке у реализацији Програма вршњачке подршке.

Ко могу бити корисници програма?

Корисници програма могу бити студенти и студенткиње са хендикепом који студирају на неком од факултета на Универзитету у Београду, а којима је потребна подршка при:

 • испуњавању академских обавеза
 • прилагођавању литературе за читање
 • прикупљању белешки
 • сналажењу на факултету

Напомена: студенти и студенткиње којима подршка тренутно није потребна, могу нам се јавити у току читаве школске године, уколико им затреба неки вид подршке.

Ко могу бити волонтери?

Волонтери могу бити студенти и студенткиње који студирају на неком од факултета на Универзитету у Београду, а који су спремни да:

 • помажу другима
 • уче о различитости и на сопственим грешкама
 • поштују туђе мишљење
 • буду стрпљиви и одговорни

Шта волонтери добијају од нас?

 • Прилику да пружају подршку колегама и колегиницама у испуњавању њихових академских обавеза
 • Тренинг за обуку вршњачких асистената високог образовања
 • Подршку током читавог процеса
 • Отвореност за нове идеје
 • Потврду о ангажовању након завршене школске 2019/20. године

Како се можете пријавити?

Сви заинтересовани студенти и студенткиње који желе да буду корисници и кориснице вршњачке подршке, односно волонтери и волонтерке, могу се пријавити током целе школске 2019/20. године. За пријаве и додатна питања можете нас контактирати на мејл ucsh@rect.bg.ac.rs

Радујемо се заједничкој сарадњи!

Дан oтворених врата – Универзитетски центар за студенте са хендикепом

Обавештавамо вас да Универзитетски центар за студенте са хендикепом организује Дан oтворених врата, намењен матурантима поводом информисања и саветовања особа са хендикепом пред пријемни испит.

Отворена врата ће бити организована сваког четвртка, од 17. маја до 05. јула 2018. године, у периоду од 11:00 до 14:00 часова.

Више информација можете наћи овде.