O Centru

Univerzitetski centar za studente sa hendikepom zvanično je počeo sa radom 20. marta 2008. godine. Centar je osnovan od strane Univerziteta u Beogradu, sa namerom da radi na unapređenju položaja studenata sa hendikepom, a kroz kreiranje akademskog okruženja pogodnog za svaku osobu, uvažavajući njene različitosti i radeći na uklanjanju društvenih i drugih barijera.

Centar sarađuje sa fakultetima, nevladinim organizacijama i drugim relevantnim institucijama u cilju poboljšanja položaja studenata sa hendikepom. Centru se, pored studenata, za informacije i podršku obraćaju srednjoškolci, kandidati za upis na studije Univerziteta i mlade osobe sa hendikepom koje su u potrazi za poslom.

Univerzitetski centar za studente sa hendikepom, kroz saradnju sa studentima i (ne)nastavnim osobljem na fakultetima, radi na prilagođavanju nastave i ispita, obezbeđivanju pristupačne literature u Univerzitetskoj biblioteci, kao i na zastupanju studenata u procesima ostvarivanja prava na stipendije, smeštaj i ishranu.

Priručnik Centra za studente sa hendikepom

Delatnost Centra:

  • Razvoj i unapređenje uslova studiranja studenata sa hendikepom;
  • Podrška u čitanju, skeniranju i prebacivanju udžbenika u audio i elektronski oblik za studente sa hendikepom;
  • Pružanje informacija studentima sa hendikepom o uslovima studiranja i načinima podrške na fakultetima, u procesu izbora fakulteta, kao i o mogućnostima zapošljavanja nakon završetka studija;
  • Organizovanje seminara i tribina, pojavljivanje u medijima u cilju motivisanja studenata sa hendikepom za upis na fakultete, kao i podizanje nivoa svesti javnosti u Srbiji o pitanjima položaja osoba sa hendikepom;
  • Organizacija i koordinacija Programa vršnjačke podrške;
  • Saradnja sa relevantnim institucijama u cilju poboljšanja položaja studenata sa hendikepom;
  • Obavljanje drugih poslova za potrebe studenata sa hendikepom.

 

Vesti

Održan treći sastanak sa centrima iz regiona

Danas je održan treći po redu onlajn sastanak predstavnica Univerzitetskog centra za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu sa predstavnicima još četiri slična centra u regionu. Radi se o centrima…

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom koji se danas obeležava u mnogim zemljama sveta, pozivamo sve studente i studentkinje, mlade i sve one koji se osećaju mlado da nam se…