O Centru

Univerzitetski centar za studente sa hendikepom zvanično je počeo sa radom 20. marta 2008. godine. Centar je osnovan od strane Univerziteta u Beogradu, sa namerom da radi na unapređenju položaja studenata sa hendikepom, a kroz kreiranje akademskog okruženja pogodnog za svaku osobu, uvažavajući njene različitosti i radeći na uklanjanju društvenih i drugih barijera.

Centar sarađuje sa fakultetima, nevladinim organizacijama i drugim relevantnim institucijama u cilju poboljšanja položaja studenata sa hendikepom. Centru se, pored studenata, za informacije i podršku obraćaju srednjoškolci, kandidati za upis na studije Univerziteta i mlade osobe sa hendikepom koje su u potrazi za poslom.

Univerzitetski centar za studente sa hendikepom, kroz saradnju sa studentima i (ne)nastavnim osobljem na fakultetima, radi na prilagođavanju nastave i ispita, obezbeđivanju pristupačne literature u Univerzitetskoj biblioteci, kao i na zastupanju studenata u procesima ostvarivanja prava na stipendije, smeštaj i ishranu.

Priručnik Centra za studente sa hendikepom

Delatnost Centra:

  • Razvoj i unapređenje uslova studiranja studenata sa hendikepom;
  • Podrška u čitanju, skeniranju i prebacivanju udžbenika u audio i elektronski oblik za studente sa hendikepom;
  • Pružanje informacija studentima sa hendikepom o uslovima studiranja i načinima podrške na fakultetima, u procesu izbora fakulteta, kao i o mogućnostima zapošljavanja nakon završetka studija;
  • Organizovanje seminara i tribina, pojavljivanje u medijima u cilju motivisanja studenata sa hendikepom za upis na fakultete, kao i podizanje nivoa svesti javnosti u Srbiji o pitanjima položaja osoba sa hendikepom;
  • Organizacija i koordinacija Programa vršnjačke podrške;
  • Saradnja sa relevantnim institucijama u cilju poboljšanja položaja studenata sa hendikepom;
  • Obavljanje drugih poslova za potrebe studenata sa hendikepom.

 

Vesti

Upis lica sa invaliditetom

Upis osoba sa invaliditetom vrši se u skladu sa aktuelnim Opštim uslovima konkursa za upis studenata na osnovne akademske i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2020/2021. godinu…

Besplatno učlanjenje u biblioteku

Obaveštavamo vas da svi studenti i sve studentkinje sa hendikepom mogu besplatno da se učlane u Univerzitetsku biblioteku „Svetozar Marković“. Za učlanjenje je potrebno doneti ličnu kartu, indeks i fotografiju…

Besplatno skeniranje literature

Studenti i studentkinje sa hendikepom imaju pravo da polažu ispite na prilagođen način, u skladu sa svojim mogućnostima. Tim povodom vas obaveštavamo da studenti i studentkinje sa hendikepom imaju mogućnost…