Доступност литературе

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ЛИТЕРАТУРЕ

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ је на иницијативу Центра добила робот-скенер најновије генерације који се користи у сврхе креирања приступачне литературе у електронском формату, који је на располагању свим корисницима који имају тешкоће у читању.

Уколико је потребно прилагођавање литературе особама са оштећењем вида, као и другим особама са хендикепом (особама са дислексијом и дисграфијом), неопходно је да се учлане у Библиотеку.

При учлањењу у Библиотеку студенти су ослобођени плаћања чланарине.

Учлањивање се врши на основу медицинске документације којом се доказује постојање хендикепа.

Уколико је неком студенту потребно прилагођавање (скенирање) литературе, може да се обрати Универзитетском центру за студенте са хендикепом или директно колегама из Центра за дигитализацију Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ путем мејла:

Корисни ресурси за обезбеђивање литературе за слепе и салобовиде студенте могу бити и:

  1. Центар за слепе и слабовиде у Народној библиотеци Србије
  2. Библиотека Савеза слепих Србије „Др Милан Будимир“