Вршњачка подршка

Центар je у сарадњи са Студентским парламентом и Центром за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду покренуо Програм вршњачке подршке, у оквиру којег студенти факултета Универзитета у Београду пружају асистенцију у настави колегама са хендикепом. Вршњачка подршка подразумева асистенцију у обезбеђивању и прилагођавању литературе за читање, прикупљању бележака, сналажењу на факултету, пријављивању испита и другим академским обавезама.

Циљ програма је подстицање активног учестовања студената и студенткиња са хендикепом у академском животу, као и  развој сервиса волонтерске вршњачке асистенције у високом образовању.

Студенти који желе да користе вршњачку подршку или да пружају асистенцију могу да се јаве током целе школске године.