ДИСКРИМИНАЦИЈА СТУДЕНАТА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ БИ УСКОРО ТРЕБАЛО ДА ПОСТАНЕ ПРОШЛОСТ

ФАКУЛТЕТИ КОЈИ НИСУ ПРИСТУПАЧНИ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НЕЋЕ МОЋИ ДА ДОБИЈУ АКРЕДИТАЦИЈУ

Након дугогодишњег залагања Центра за студенте са хендикепом Универзитета у Београду да приступачност постане саставни део стандарда за акредитацију високошколских установа, Национални савет за високо образовање и Национално акредитационо тело усвојили су препоруке Центра и Повереника за заштиту равноправности Републике Србије.

Стандард 8 који се односи на студенте, између осталог, дефинише коју врсту подршке је високошколска установа у обавези да обезбеди студентима из осетљивих друштвених група, као и то да свака високошколска установа треба да ангажује особу која ће радити на пословима планирања подршке.

Затим следи стандард 9 који се односи на простор и опрему у ком се наводи да „Простор мора бити приступачан за студенте и професоре, као и остало академско и неакадемско особље са отежаним кретањем, а у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности („Сл. гласник РС“, бр. 46/2013) односно принципом универзалног дизајна.“

Стандард 13 је такође значајан за особе са инвалидитетом јер садржи смернице за креирање приступачних веб садржаја.

Изводи из Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високо школских установа који се односе на приступачност:

Стандард 8: Студенти

Високошколска установа пружа додатну подршку студентима из осетљивих група.

Додатна подршка обезбеђује се без дискриминације по било ком основу сваком студенту из осетљивих друштвених група, коме је услед социо-економскнеповољног положаја, постојања сензорног, моторног, интелектуалног или другог облика инвалидитета, тешкоћа у учењу и других разлога потребна додатна подршка у образовању. Додатна подршка подразумева услуге које се пружају студентима ради испуњавања академских обавеза под равноправним условима.

Облици додатне подршке су:

  1. обезбеђивање тумача за знаковни језик за потребе наставе, полагања испита и извршавања административних факултетских обавеза;
  2. прилагођавање уџбеника (електронски формат, звучни формат, формат на Брајевом писму и др.) у складу са Правилником о начину прилагођавања садржаја и/или формата уџбеника;
  3. организовање наставе у складу са временским и другим ограничењима студента (ограничењима у погледу превоза корисника колица, организовање наставе у приступачном простору у надлежности високошколске установе и др.);
  4. обезбеђивање неопходне асистивне технологије за потребе испуњавања академских обавеза;
  5. пружање свих других услуга у складу са законом и овим правилником које су неопходне како би студентииз осетљивих група могли да испуњавају академске обавезе под равноправним условима.
  6. Високошколска установа доноси Правилник о критеријумима и начинима за пружање подршке студентима из осетљивих друштвених група. Правилник садржи детаљно разрађене механизме подршке које високошколска установа пружа, под којим условима, као и изворе финансирања тих услуга. Високошколска установа има најмање једног извршиоца са високим образовањем –друштвено-хуманистичких наука –на пословима планирања подршке.

Стандард 9: Простор и опрема

Простор мора бити приступачан за студенте и професоре, као и остало академско и неакадемско особље са отежаним кретањем, а у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности („Сл. гласник РС“, бр. 46/2013) односно принципом универзалног дизајна.

Стандард 13: Јавност у раду

Веб презентација испуњава основне техничке стандарде приступачности:

-визуелна презентација текста има минимални контраст у односу на позадину од 4.5:1,-веб презентација се идентично приказује у најзаступљенијим browser-има (Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera),

-насловна страна презентација или прва која није introстрана пролази валидацију међународно признатим валидатором (http://validator.w3.org/unicorn),

-постоји навигација кроз целу презентацију уз помоћ Tabтастера и визуелно је уочљива,-сва документа на веб презентацији која су понуђена за преузимање су у читљивом формату

–не постоје скенирана документа у форми слике (jpg, mpeg и слично),

-постоји функционалност скалабилног увећања презентације (увећање текста од 18 тачака, као и пропорционално повећавање делова презентације).“

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *