ДИСКРИМИНАЦИЈА СТУДЕНАТА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ БИ УСКОРО ТРЕБАЛО ДА ПОСТАНЕ ПРОШЛОСТ

ФАКУЛТЕТИ КОЈИ НИСУ ПРИСТУПАЧНИ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НЕЋЕ МОЋИ ДА ДОБИЈУ АКРЕДИТАЦИЈУ

Након дугогодишњег залагања Центра за студенте са хендикепом Универзитета у Београду да приступачност постане саставни део стандарда за акредитацију високошколских установа, Национални савет за високо образовање и Национално акредитационо тело усвојили су препоруке Центра и Повереника за заштиту равноправности Републике Србије.

Стандард 8 који се односи на студенте, између осталог, дефинише коју врсту подршке је високошколска установа у обавези да обезбеди студентима из осетљивих друштвених група, као и то да свака високошколска установа треба да ангажује особу која ће радити на пословима планирања подршке.

Затим следи стандард 9 који се односи на простор и опрему у ком се наводи да „Простор мора бити приступачан за студенте и професоре, као и остало академско и неакадемско особље са отежаним кретањем, а у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности („Сл. гласник РС“, бр. 46/2013) односно принципом универзалног дизајна.“

Стандард 13 је такође значајан за особе са инвалидитетом јер садржи смернице за креирање приступачних веб садржаја.

Изводи из Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високо школских установа који се односе на приступачност:

Стандард 8: Студенти

Високошколска установа пружа додатну подршку студентима из осетљивих група.

Додатна подршка обезбеђује се без дискриминације по било ком основу сваком студенту из осетљивих друштвених група, коме је услед социо-економскнеповољног положаја, постојања сензорног, моторног, интелектуалног или другог облика инвалидитета, тешкоћа у учењу и других разлога потребна додатна подршка у образовању. Додатна подршка подразумева услуге које се пружају студентима ради испуњавања академских обавеза под равноправним условима.

Облици додатне подршке су:

 1. обезбеђивање тумача за знаковни језик за потребе наставе, полагања испита и извршавања административних факултетских обавеза;
 2. прилагођавање уџбеника (електронски формат, звучни формат, формат на Брајевом писму и др.) у складу са Правилником о начину прилагођавања садржаја и/или формата уџбеника;
 3. организовање наставе у складу са временским и другим ограничењима студента (ограничењима у погледу превоза корисника колица, организовање наставе у приступачном простору у надлежности високошколске установе и др.);
 4. обезбеђивање неопходне асистивне технологије за потребе испуњавања академских обавеза;
 5. пружање свих других услуга у складу са законом и овим правилником које су неопходне како би студентииз осетљивих група могли да испуњавају академске обавезе под равноправним условима.
 6. Високошколска установа доноси Правилник о критеријумима и начинима за пружање подршке студентима из осетљивих друштвених група. Правилник садржи детаљно разрађене механизме подршке које високошколска установа пружа, под којим условима, као и изворе финансирања тих услуга. Високошколска установа има најмање једног извршиоца са високим образовањем –друштвено-хуманистичких наука –на пословима планирања подршке.

Стандард 9: Простор и опрема

Простор мора бити приступачан за студенте и професоре, као и остало академско и неакадемско особље са отежаним кретањем, а у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности („Сл. гласник РС“, бр. 46/2013) односно принципом универзалног дизајна.

Стандард 13: Јавност у раду

Веб презентација испуњава основне техничке стандарде приступачности:

-визуелна презентација текста има минимални контраст у односу на позадину од 4.5:1,-веб презентација се идентично приказује у најзаступљенијим browser-има (Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera),

-насловна страна презентација или прва која није introстрана пролази валидацију међународно признатим валидатором (http://validator.w3.org/unicorn),

-постоји навигација кроз целу презентацију уз помоћ Tabтастера и визуелно је уочљива,-сва документа на веб презентацији која су понуђена за преузимање су у читљивом формату

–не постоје скенирана документа у форми слике (jpg, mpeg и слично),

-постоји функционалност скалабилног увећања презентације (увећање текста од 18 тачака, као и пропорционално повећавање делова презентације).“

Pošalji svoju motivišuću poruku

Osoba sedi za stolom sa otvorenom knjigom u visini glave i još nekoliko knjiga i tabletom na stolu.

Verovatno se sećaš kako ti je bilo kada si završavao/la srednju školu i razmišljao/la o tome da upišeš fakultet. Neizvesnost, uzbuđenje, izlazak iz zone komfora, odustajanje, ambicija i ko zna šta sve još prolazi kroz glavu svakoj mladoj osobi, a posebno osobi sa hendikepom koja se suočava sa društvenim barijerama svakodnevno.

Ipak, danas vidiš da se isplatilo i da je to bio pravi potez koji ti je obogatio život i otvorio bezbroj šansi.

Ako želiš da podržiš neke druge mlade ljude sa hendikepom da odluče da upišu fakultet pozivamo te da učestvuješ u našoj akciji Motiviši.

Sve što je potrebno jeste da pošalješ tri motivišuće rečenice. Nešto što bi iz srca izgovorio/la nekoj mladoj osobi koja je u dilemi studirati ili ne. Poruke mogu da budu i šaljive, ali je važno da budu motivišuće.

Mi ćemo te poruke štampati na našim promotivnim materijalima i deliti mladim osobama sa hendikepom i budućim brucošima.

Naravno, dobićeš i ti poklon!

Molimo te da do 25. marta pošalješ tri motivišuće rečenice popunjavanjem kratke forme na sledećem linku.

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОТВОРИО ВРАТА ИНКЛУЗИВНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Odsečak zgrade fakulteta iznad vrata, gde piše "Filološki fakultet" i adresa "Studentski trg br.3".

Филолошки факултет један је од факултета Универзитета у Београду на ком има највише студената са различитим облицима хендикепа.

Управа факултета, професори и запослени у студентским службама дуги  низ година укључени су у проналажење решења за превазилажење тешкоћа с којима се студенти са хендикепом суочавају. Желећи да се на систематчан начин посвети овој сложеној и важној теми Филолошки факултет Универзитета у Београду формирао је Тим за додатну образовну подршку студентима (ДОПС).  Задатак тима је рад на превазилажењу физичких, комуникацијских и социјалних препрека у образовном процесу на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Тим чине:

 1. др Маја Савић – доцент и координатор Тима
 2. др Добринка Kузмановић – доцент
 3. др Наталија Панић Церовски – ванредни професор
 4. др Ана Ђорђевић – доцент
 5. Марко Божовић – секретар Центра за студије Азије
 6. Марија Благојевић – самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
 7. Љупка Михајловскс – директорка Центра за студенте са хендикепом
 8. Kоста Болић – студент, председник Студентског парламента
 9. Тања Малетић – студенткиња, представница студената са хендикепом

Универзитетски центар за студенте са хендикепом позива и остале факултете у саставу Универзитета у Београду да формирају сличне тимове како бисмо координирано и системски радила на унапређењу положаја студената са хендикепом, као и јачању компетенција професора и административног особља за рад са осетљивим друштвеним групама.

Одржан трећи састанак са центрима из региона

U sredini su istaknute dve položene knjige i natpis "Jednake mogućnosti za sve", a u gornjem delu lica osoba koje su prisustvovale ZOOM sastanku.

Данас је одржан трећи по реду онлајн састанак представница Универзитетског центра за студенте са хендикепом Универзитета у Београду са представницима још четири слична центра у региону. Ради се о центрима за подршку студентима са хендикепом са Свеучилишта у Мостару, Универзитета у Бања Луци, Универзитета у Зеници и Универзитета у Сарајеву.

Овог пута говорили смо о обукама наставног особља на факултетима, применама инклузивног образовања и учењу о различитостима. Размењивали смо примере добре праксе, идеје и планове за даљи рад.

Међународни дан особа са инвалидитетом

Dve osobe sa štakama i sa odsustvom po jednog donjeg ekstremiteta šutiraju loptu. Na sredini je natpis: "Uključi se i ti. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom".

Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом који се данас обележава у многим земљама света, позивамо све студенте и студенткиње, младе и све оне који се осећају младо да нам се придруже у акцијама за побољшање положаја особа са инвалидитета – свако у свом пољу деловања, а у складу са тренутним могућностима и капацитетима.

Подсећамо вас да се за права особа са инвалидитетом не бори само једног дана у години, већ континуирано и посвећено.

Зашто већ данас не бисмо почели да мењамо све(с)т?

Одржан састанак са центрима у региону

Isečak sa ZOOM sastanka, na kom su prikazane osobe koje su prisustvovale sastanku.

Данас је одржан онлајн састанак представница Универзитетског центра за студенте са хендикепом Универзитета у Београду са представницима још четири слична центра у региону. Ради се о центрима за подршку студентима са хендикепом са Свеучилишта у Мостару, Универзитета у Бања Луци, Универзитета у Зеници и Универзитета у Сарајеву.

Иницијатор састанка, на ком се разговарало о томе како даље унапредити услове за студенте са хендикепом, био је Универзитет у Сарајеву.

Постигнута је сагласност да су умрежавање и размена искуства од великог значаја за даљи рад на развоју услуга подршке за студенте са хендикепом.

Упис особа са инвалидитетом

Ректорат Универзитета у Београду

Упис особа са инвалидитетом врши се у складу са актуелним Општим условима конкурса за упис студената на основне академске и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2020/2021. годину.

УПИС У ПРВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА

Особе са инвалидитетом могу се уписати у прву школску годину основних и интегрисаних студија на Универзитету у Београду и факултетима у његовом саставу кроз Програм афирмативне мере за упис особа са инвалидитетом који доноси Влада Републике Србије.

УПИС У НАРЕДНЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА

Студенти који у прву школску годину основних и интегрисаних студија на Универзитету у Београду и факултетима у његовом саставу нису уписани кроз Програм афирмативне мере, а код којих је након оствареног уписа наступио инвалидитет, могу да остваре право на упис у наредне школске године основних и интегрисаних студија као особе са инвалидитетом, а у складу са Правилником о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом.

Једном утврђено право на упис особа са инвалидитетом важи за све следеће уписе у наредне школске године основних и интегрисаних студија на Универзитету.

ПОСТУПАК И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Особа која жели да се упише кроз наведени Програм афирмативне мере приликом конкурисања за упис на жељени студијски програм подноси, поред обавезне конкурсне документације и решење ректора Универзитета о утврђивању права на упис применом афирмативне мере за особе са инвалидитетом.

Захтев за утврђивање права на упис у прву школску годину основних и интегрисаних студија на Универзитету применом афирмативне мере регулисан је Правилником о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом и спроводи га Комисија за утврђивање права на упис особа са инвалидитетом.

Захтев за утврђивање права на упис особа са инвалидитетом се подноси Универзитетскoм центру за студенте са хендикепом, на прописаном обрасцу, у папирној или електронској форми.

Уз захтев се прилаже фотокопија једног од следећих докумената:

• решење надлежног органа о постојању телесног оштећења;

• решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ;

• мишљење Интерресорне комисије.

Уколико кандидат не поседује горе наведена документа, уз захтев прилаже медицинску документацију о постојању инвалидитета. Медицинска докуметација мора бити издата од стране надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. У сврху правилног вођења поступка и одлучивања о захтеву, од кандидата може да буде затражена и додатна документација.

Поступак се спроводи без новчане накнаде.

РОКОВИ

Уколико се поступак покреће ради утврђивања права на упис у прву школску годину основних и интегрисаних студија на Универзитету применом афирмативне мере, захтев са прописаном документацијом подноси се од 10. маја до 1. јуна 2020. године.

Уколико се поступак покреће ради утврђивања права на упис особа са инвалидитетом у наредне школске године основних и интегрисаних студија на Универзитету, захтев са прописаном документацијом подноси се од 20. августа до 1. септембра текуће школске године.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета. Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

КОНТАКТ

За све додатне информације кандидати се могу обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs

Центар се налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра бр. 71.

НАПОМЕНА

У складу са предузимањем свих неоходних мера предострожности и опреза поводом вируса COVID-19, молимо Вас да документацију стриктно прослеђујете електронским путем, на мејл адресу ucsh@rect.bg.ac.rs. Сви заинтересовани кандидати биће правовремено обавештени уколико дође до неких промена у процесу подношења документације.

Хвала на разумевању!

Бесплатно учлањење у библиотеку

Čitaonica u biblioteci "Svetozar Marković" iz ptičje perspektive.

Обавештавамо вас да сви студенти и све студенткиње са хендикепом могу бесплатно да се учлане у Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“. За учлањење је потребно донети личну карту, индекс и фотографију димензије као за личну карту (3 x 3,5цм).

У библиотеци вам је на располагању и бесплатно коришћење робот-скенера најновије генерације, који се користи у сврхе креирања приступачне литературе у електронском формату. Робот скенер је на располагању свим корисницима са тешкоћама у читању.

Бесплатно скенирање литературе

Osvetljen skener sa otvorenom knjigom u sredini.

Студенти и студенткиње са хендикепом имају право да полажу испите на прилагођен начин, у складу са својим могућностима. Тим поводом вас обавештавамо да студенти и студенткиње са хендикепом имају могућност бесплатног коришћења робот-скенера, којим се дигитализује литература за особе са оштећењем вида и другим тешкоћама у читању, а који користе говорни програм за читање.

За коришћење робот-скенера потребно је учланити се у Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“.

При учлањењу у Библиотеку студенти су ослобођени плаћања чланарине.

Уколико је студенту или студенткињи потребно прилагођавање (скенирање) литературе, могу да се обрате Универзитетском центру за студенте са хендикепом или директно колегама из Центра за дигитализацију Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ путем мејла:

Видео преузет са сајта РТС-а.

ОТВОРЕН ПОЗИВ ЗА ПРОГРАМ ВРШЊАЧКЕ ПОДРШКЕ

Ispružene ruke na gornjem delu vizuala sa belom pozadinom.

Програм вршњачке подршке настао је школске 2018/19. године, као иницијатива за подстицање активног учествовања колега и колегиница са хендикепом у академском животу и упознавање са основним појмовима концепта људских права и хендикепа.
Обавештавамо вас да и ове године можете да се пријавите као корисници/це и волонтери/ке у реализацији Програма вршњачке подршке.

Ко могу бити корисници програма?

Корисници програма могу бити студенти и студенткиње са хендикепом који студирају на неком од факултета на Универзитету у Београду, а којима је потребна подршка при:

 • испуњавању академских обавеза
 • прилагођавању литературе за читање
 • прикупљању белешки
 • сналажењу на факултету

Напомена: студенти и студенткиње којима подршка тренутно није потребна, могу нам се јавити у току читаве школске године, уколико им затреба неки вид подршке.

Ко могу бити волонтери?

Волонтери могу бити студенти и студенткиње који студирају на неком од факултета на Универзитету у Београду, а који су спремни да:

 • помажу другима
 • уче о различитости и на сопственим грешкама
 • поштују туђе мишљење
 • буду стрпљиви и одговорни

Шта волонтери добијају од нас?

 • Прилику да пружају подршку колегама и колегиницама у испуњавању њихових академских обавеза
 • Тренинг за обуку вршњачких асистената високог образовања
 • Подршку током читавог процеса
 • Отвореност за нове идеје
 • Потврду о ангажовању након завршене школске 2019/20. године

Како се можете пријавити?

Сви заинтересовани студенти и студенткиње који желе да буду корисници и кориснице вршњачке подршке, односно волонтери и волонтерке, могу се пријавити током целе школске 2019/20. године. За пријаве и додатна питања можете нас контактирати на мејл ucsh@rect.bg.ac.rs

Радујемо се заједничкој сарадњи!