Прилагођавање полагања испита и слушања наставе

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

Средњошколци и средњошколке са инвалидитетом који желе да упишу неки од факултета Универзитета у Београду, могу да се обрате Универзитетском центру за студенте са хендикепом за добијање информација о начинима прилагођавања полагања пријемних испита.

Приликом конкурисања и полагања пријемног испита, кандидати са инвалидитетом имају право да траже прилагођавање полагања пријемног испита у складу са својим потребама и могућностима. Под тим се подразумева да је могуће обезбедити другачије методе полагања, али не и редуковање садржаја или садржински измењена питања.

Кандидати са инвалидитетом којима је потребно прилагођавање полагања пријемног испита у обавези су да уз конкурсну документацију доставе молбу о томе да ли им је потребно прилагођавање полагања пријемног испита, у којој се образлаже који вид прилагођавања је неопходан.

Више о условима и oблицима прилагођавања кандидати са хендикепом могу се информисати у одељку Афирмативне мере – смернице за прилагођавање пријемног испита.

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПРАЋЕЊА НАСТАВЕ И ПОЛАГАЊА ИСПИТА

Студенти са инвалидитетом који студирају на неком од факултета Универзитета у Београду којима је потребно прилагођавање праћења наставе и полагања испита могу да се обрате Универзитетском центру за пружање подршке приликом прилагођавања наставе или полагања испита.