Индивидуални и групни рад

Услуге које Центар пружа организују се индивидуално и групно.

Индивидуални рад подразумева разговор са особом која се обратила за подршку. Саветује се свим особама, којима је било који вид подршке потребан, да закажу термин за разговор, како би избегли ситуацију у којој су запослени у Центру одсутни услед обавеза ван канцеларије, или како се не би десило да дођу у тренутку када се обавља разговор са другом особом. Разговор се може заказати путем мејла: ucsh@rect.bg.ac.rs

Запослени у Центру се труде да обаве детаљан разговор са кандидатима, током ког се утврђује који вид подршке је кориснику потребан и на који начин подршка треба да се организује.

Групни рад подразумева организовање радионица које за циљ имају развијање вештина и пружање психо-социјалне подршке за равноправно укључивање младих са хендикепом у живот заједнице.

Када курсеви то дозвољавају, групни рад подразумева и организовање курсева рачунара, језика као и друге обуке за које студенти покажу интересовање.