Пројекти

Назив пројекта: Радна пракса за младе са инвалидитетом

Носилац пројекта: Форум младих са инвалидитетом

Универзитетски центар за студенте са хендикепом Универзитета у Београду имао је улогу сарадника у процесу припреме и реализације пројекта.

Време трајања пројекта: септембар 2017 – јун 2018. године

Циљ пројекта је унапређење запошљивости младих са инвалидитетом кроз развој и примену програма радне праксе. Главне активности биле су израда процедура за праксу за младе са инвалидитетом, два тренинга за послодавце, тренинг за 15 одабраних практиканата са инвалидитетом за стицање меких вештина и вештина самозаступања за успешно укључивање у свет рада и реализација тромесечне радне праксе.

Назив пројекта: Активацијом до инклузије у запошљавању – подршка младима са инвалидитетом

Носилац пројекта: Форум младих са инвалидитетом

Универзитетски центар за студенте са хендикепом Универзитета у Београду имао је улогу сарадника у процесу припреме и реализације пројекта.

Време трајања пројекта: јун 2016 – март 2017. године

Пројектим активностима креирани су механизми који представљају подршку за запошљавање младих са инвалидитетом. Кроз неформалну едукацију, млади са инвалидитетом су унапредили своја знања и вештине што их је оснажило за тржиште рада и побољшало везу између образовања и запошљавања. Са друге стране, послодавци су сензибилисани и едуковани за процес запошљавања младих са инвалидитетом.

Назив пројекта: Активацијом до инклузије у запошљавању

Носилац пројекта: Форум младих са инвалидитетом

Универзитетски центар за студенте са хендикепом Универзитета у Београду имао је улогу сарадника у процесу припреме и реализације пројекта.

Време трајања пројекта: јун 2015 – децембар 2015. године

Основни циљ пројекта је унапређење запошљивости младих са инвалидитетом кроз информисање, активацију, неформалну обуку, радну праксу и изградњу одрживе сарадње са послодавцима. Активности су реализоване у три града: Београду, Новом Саду и Нишу.