Упис особа са инвалидитетом

Ректорат Универзитета у Београду

Упис особа са инвалидитетом врши се у складу са актуелним Општим условима конкурса за упис студената на основне академске и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2020/2021. годину.

УПИС У ПРВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА

Особе са инвалидитетом могу се уписати у прву школску годину основних и интегрисаних студија на Универзитету у Београду и факултетима у његовом саставу кроз Програм афирмативне мере за упис особа са инвалидитетом који доноси Влада Републике Србије.

УПИС У НАРЕДНЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА

Студенти који у прву школску годину основних и интегрисаних студија на Универзитету у Београду и факултетима у његовом саставу нису уписани кроз Програм афирмативне мере, а код којих је након оствареног уписа наступио инвалидитет, могу да остваре право на упис у наредне школске године основних и интегрисаних студија као особе са инвалидитетом, а у складу са Правилником о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом.

Једном утврђено право на упис особа са инвалидитетом важи за све следеће уписе у наредне школске године основних и интегрисаних студија на Универзитету.

ПОСТУПАК И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Особа која жели да се упише кроз наведени Програм афирмативне мере приликом конкурисања за упис на жељени студијски програм подноси, поред обавезне конкурсне документације и решење ректора Универзитета о утврђивању права на упис применом афирмативне мере за особе са инвалидитетом.

Захтев за утврђивање права на упис у прву школску годину основних и интегрисаних студија на Универзитету применом афирмативне мере регулисан је Правилником о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом и спроводи га Комисија за утврђивање права на упис особа са инвалидитетом.

Захтев за утврђивање права на упис особа са инвалидитетом се подноси Универзитетскoм центру за студенте са хендикепом, на прописаном обрасцу, у папирној или електронској форми.

Уз захтев се прилаже фотокопија једног од следећих докумената:

• решење надлежног органа о постојању телесног оштећења;

• решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ;

• мишљење Интерресорне комисије.

Уколико кандидат не поседује горе наведена документа, уз захтев прилаже медицинску документацију о постојању инвалидитета. Медицинска докуметација мора бити издата од стране надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. У сврху правилног вођења поступка и одлучивања о захтеву, од кандидата може да буде затражена и додатна документација.

Поступак се спроводи без новчане накнаде.

РОКОВИ

Уколико се поступак покреће ради утврђивања права на упис у прву школску годину основних и интегрисаних студија на Универзитету применом афирмативне мере, захтев са прописаном документацијом подноси се од 10. маја до 1. јуна 2020. године.

Уколико се поступак покреће ради утврђивања права на упис особа са инвалидитетом у наредне школске године основних и интегрисаних студија на Универзитету, захтев са прописаном документацијом подноси се од 20. августа до 1. септембра текуће школске године.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета. Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

КОНТАКТ

За све додатне информације кандидати се могу обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs

Центар се налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра бр. 71.

НАПОМЕНА

У складу са предузимањем свих неоходних мера предострожности и опреза поводом вируса COVID-19, молимо Вас да документацију стриктно прослеђујете електронским путем, на мејл адресу ucsh@rect.bg.ac.rs. Сви заинтересовани кандидати биће правовремено обавештени уколико дође до неких промена у процесу подношења документације.

Хвала на разумевању!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

16 − 11 =