Упис у наредну годину

Према члану 103. Закона о високом образовању, сви студенти са инвалидитетом и студенти који су уписани по Програму афирмативних мера могу да упишу наредну годину као буџетски студенти уколико остваре 36 ЕСПБ бодова.

Уколико сте уписани путем афирмативних мера и прошли Комисију, не треба да достављате никакву документацију којом се доказује постојање хендикепа/инвалидитета. Довољно је да имате 36 ЕСПБ бодова и да се упишете као буџетски студент.

Уколико нисте уписани путем афирмативних мера, потребно је да нам доставите медицинску документацију којом се доказује постојање хендикепа/инвалидитета коју прегледа Комисија и на основу документације утврђује основаност захтева да користите право уписа по основу инвалидитета/хендикепа.

Можете да доставите неки од следећих докумената:    

  • Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења; и/или
  • Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ; или
  • Мишљење Интересорне комисије; или
  • Студенти којима није рађена процена телесног оштећења, који нису корисници туђе неге и помоћи или не поседују мишљење Интересорне комисије, достављају медицинску документацију којом се доказује постојање хендикепа. Медицинска документација мора бити издата од надлежне државне здравствене институције и не сме бити старија од 6 месеци. Пожељно је да нам поред новије документације доставите и старију документацију (како би се утврдио континуитет обољења). У сврху правилног вођења поступка и одлучивања о захтеву, од кандидата може да буде затражена и додатна медицинска документација;
  • Попуњен и потписан образац који можете преузети лично, у Универзитетском центру за студентe са хендикепом или преко мејла ucsh@rect.bg.ac.rs.

Попуњен образац и лекарску документацију из које се јасно види постојање инвалидитета можете доставити тако што ћете је донети у просторије Центра (најпре је потребно путем мејла заказати састанак) или да сву документацију доставите електронским путем (скенирано) на мејл адресу ucsh@rect.bg.ac.rs.

Документација се предаје од 10. маја до 1. септембра 2020. године.